info@sample.com 0212595995
    Tag: وایتکس
    توصیه های ایمنی کار با وایتکس

    روزانه بیمارهای زیادی به دلیل مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی و شوینده به بیمارستان ها مراجعه می کنند. این درصد در زمان خانه تکانی افزایش چشمگیری دارد و دلیل آن عدم آگاهی در رابطه با نحوه کار با مواد شوینده برای نظافت منزل است. وایتکس وایتکس یا مایع سفید کننده که با نام تجاری

    Loading...